Sint en Santa, Info- en Boeking Centrale Westerkwartier
 
Linken naar andere adressen:

Op onze Homepage hebben we beloofd dat we een pagina met linken naar andere goede Sinterklaas/ZwartePieten en/of Kerstman Boekingadressen in het Westerkwartier zouden maken.
Helaas moeten we na 4 maanden info voor onze Site vergaren en verwerken, tot de conclussie komen dat er nauwelijks zulke bureaus zijn in het Westerkwartier.
Of dat als er wel andere Boekingbureaus zijn in het westerkwartier, dat die dan geen (of geen goed werkende) website hebben.
Er zijn wel veel plaatselijke handelsverenigingen/dorpsverenigingen die Intochten en/of bezoeken in hun eigen dorp regelen, maar er is nauwelijks een adres om de Sint/Piet en/of Kerstman te boeken.
Daarvoor moet u dan vaak naar Groningen-stad, Friesland (bv Drogeham) of Drente (Assen) uitwijken.
Hieronder het enige andere goede adres dat wij vonden, plus 2 adressen in Groningen, dus iets kunnen we u toch nog bieden.

Sinterklaas, Zwarte Piet(en) en/of Kerstman Boekingadressen:
PartyShop LeekBoek 2 Piet voor in de omgeving van Leek
Sinterklaas Groningen Sinterklaas Groningen
Funenco, Groningen Boeken van Sint en Pieten of de Kerstman,
en verhuur van Sint, Piet en Kerstman kostuums

Ook beloofden we Sinterklaas/zwarte Piet en/of Kerstman kledingverhuur adressen, Ook daarvan is in het Westerkwartier maar 1 te vinden. Ook hiet vullen we dus aan met een paar adrssen vlakbij het westerkwartier. Helaas zijn er maar 3 die een site met info en plaatjes hebben. Maar dat zijn naar onze mening dan ook wel 3 die samen bijna alles bieden, dus dat is dan ook wel genoeg.

Eringa Opende, Kleding verhuur:

Prijzen kleding Sint en Piet 
Foto's van de Sint en Piet verhuurkleding
Foto's van de Kerstman verhuurkleding


Willy Luinge Roden/Groningen, Kleding verhuur:

Prijzen kleding Sint en Piet 
Foto's van de Sint en Piet verhuurkledingSinterklaas van Willie Luinge
Foto's van de Kerstman verhuurkleding


Funenco, Groningen, Kleding verhuur:

Prijzen kleding Sint en Piet 
Foto's van de Sint en Piet verhuurkledingSinterklaas van Funenco
Prijzen kleding Kerstman en IJskoningin 
Foto's van de Kerstman verhuurkledingKerstman van Funenco


Onze Sint en Santa:

Sinterklaas van Sint en Santa Kerstman van Sint en Santa


Ondanks dat wij dus maar weinig andere adressen in het Westerkwartier kunnen geven, is wel duidelijk te zien (door de foto's en de prijzen van die en de andere adressen, met onze foto's en prijzen te vergelijken), dat wij een mooie en beslist niet dure Sint, Pieten en/of Kerstman leveren.Bronvermelding:
Het 'Sinterklaas en Kerstman Archief' van J.W. Koning
waaruit we alle bovenstaande info haalden.Disclaimer:

Algemeen
De website Sint-en-Santa.eu is een particulier initiatief. Het doel van deze site is het bieden van informatie over de diverse aspecten die met Sinterklaas en de Kerstman te maken hebben.
Iedere gebruiker van de info op deze site stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De website is uitsluitend bedoeld ter informatie van ge-interesseerde leken. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. We zijn niet aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links
Op deze site zijn diverse links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers. We hebben geen enkele zeggenschap over deze andere sites en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die ontstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten.Naar het Begin van de pagina
Sint en Santa, Info- en Boeking Centrale Westerkwartier
 :